Teras, Çatı, Oluk, Havuz, Zemin kaplamaları üzerine uygulama katagorileri oluşturulmuş, her katagori içerisine o alan ile ilgili bilgilendirme makaleleri eklenerek örnek Teras, Çatı, Oluk, Havuz, Zemin çalışmalarını ekleyerek site zenginleştirilip faaliyetler raporlanarak yayın hayatına alınmıştır.

…..Ctp Polyester Kaplama & izolasyon sistemleri; Diğer izolasyon uygulamalarına göre apayrı bir yere sahiptir. Ctp Kaplama makina yardımlarıyla yapılmayıp el yordamlarıyla çatı, teras, oluk, havuz, zeminlere aşama aşama büyük emek verilerek kaplanmaktadır, bu orandada kalitesi tartışılmayacak kadar büyüktür. Ctp bugünün uzay teknolojisinden, denizciliğe, endüstri uygulamalarından, yapı ve inşaat’ın her alanında kullanılmaktadır.